Uw jaarrekening

Administratiekantoor Daanen verzorgt voor u de opstelling van de jaarrekening. Deze jaarrekening is in overeenstemming met de algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging; en conform de wettelijke en fiscale bepalingen.

De jaarrekening is een belangrijke graadmeter voor het functioneren van uw onderneming. Een helder inzicht in de positie van uw onderneming stelt u nog beter in staat de lijnen naar de toekomst uit te zetten.
Administratiekantoor Daanen heeft ruime ervaring met diverse administratieve softwarepakketten, waaronder Snelstart. Vooral voor startende ondernemers is Snelstart een goede optie. Snelstart is helemaal afgestemd op de eisen die u als ondernemer stelt aan de financiële administratie.

Publicatie jaarrekening bij Kamer van Koophandel

Vanzelfsprekend verzorgen wij de tijdige publicatie bij de Kamer van Koophandel via SBR